Blogg

 

Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus -- We shall go up with joy to the house of the Lord

Posted on

church interior

Jeg elsker dette omkvedet fra dagens responsorium, salme 122.  Jeg har to veldig spesielle minner om det.  Det ene er fra trettiår tilbake da jeg var student i Jerusalem. Jeg husker den dagen vi klatret opp trappene til terskelen av det gamle tempelet.  Jeg kjente denne salmen fra tidebønnene  – og der sto mine føtter i Jerusalems porter . . . på tempelet . . . og jeg var full av glede!

Det andre minnet er fra innvielsen av klosterkirken vår den12.mai 2007. Vi sang denne salmen under prosesjonen på begynnelsen av messen. Jeg husker hvordan det var å komme opp kirkebakken og tre inn i kirken mens vi sang «Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus».  Det var så mye folk der, våre venner fra hele Norge-- Dronning Sonja var blant dem-- fra Europa og fra USA. Vi var så fulle av glede!  Vi ber i dyp takknemlighet for alle som bidro til klosteret vårt. 

Vi inviterer deg til å prise Herren med oss. For oss, er kirken vår Guds hus og det er et hus for alle folk.  Vi inviterer deg til å besøke Herrens hus på Tautra – personlig eller på nettsiden vår http://www.tautra.no/galleryalbums.asp?language=norsk – galleri: Invielse av klosterkirken.

Vit at hvor enn du bor i verden, ber vi for at du skal få leve i fred og godhet. (Sal 122,8-9).

     

I love this antiphon from Psalm 122, today’s responsorial Psalm.  I have to very special memories of it.  The first is from thirty years ago when I was a student in Jerusalem.  I remember the day we climbed up the steps to the threshold of theTemple.  I knew this Psalm from our daily times of prayer and there stood my feet in the gates of Jerusalem, at the Temple . . . and I was full of joy.

The other memory is from the dedication of our monastery church on May 12, 2007.  We sang this Psalm during the procession at the beginning of Mass.  I remember how it felt to come up the hill in front of Church and enter into the Church as we sang: “We will go up the house of the Lord with joy.”  There were so many people here, our friends from all over Norway – Queen Sonja was among them – from Europe and from the USA.  We were so full of joy!  We pray in deep thanksgiving for all who contributed to our monastery. 

We invite you to praise the Lord with us.  For us, our Church is God’s house and it is a house for all people.  We invite you to visit the Lord’s House on Tautra personally or visit it on our website: http://www.tautra.no/galleryalbums.asp?language=english  See the gallery: Dedication of the Church. 

Know that wherever you live in the world, we pray for your peace and your good (Psalm 122,8-9).