Blogg

 

Sal 27 -- Herren er mitt lys

Posted on

adventwreath12

Salme 27 er en vakker og tillitsfull bønn fra en som nå må vente på opplevelsen av Herrens frelse og forløsning (v. 14). Salmistens ord viser en sterk tillit til Herren – en tillit som ikke lar seg skremme av mennesker og hendelser som ellers ville ha skapt angst og frykt. Slik sett er det en tillit som fører til dyp fred. Den er grunnfestet i erfaringen av Herren som lys i uvisshetens mørke og frelse i møte med alt som truer med å skade (v. 1).

            Vers 4 avdekker salmistens dypeste lengsler: å bo i Herrens hus, i hans nærhet og å ”se” (erfare) hans elskende nærvær. Er dette også dine lengsler? I disse førjulsdagene er det mye prat om hvilke gaver vi ønsker oss. Hva er ditt hjertes dypeste lengsler? Hva ønsker vi å motta fra Herren? Det er så mye han ønsker å gi oss.

fra boken til s. Anne Elizabeth Sweet: Når Lyset Stråler frem (St. Olav Forlag, Oslo, 2011)  -- brukt med tillatelse.

Lysetstråleromslag