Blogg

 

Glem ikke alt det gode Herren har gjort for deg!

Posted on

 

"I bibelsk mentalitet var det å glemme Gud en alvorlig forseelse og begynnelsen på en nedadgående spiral bort fra troskap. Dersom Israel – eller vi – glemmer hva Gud har gjort, mister vi vår takknemlighet og ærefrykt. Vi tar Guds gaver så for gitt at vi forventer dem, eller enda verre ikke tar notis av dem i det hele tatt.

I Skriften kalles vi ofte til å huske (se for eksempel 2 Mos 13,3.9). Salme 103 ber oss om å huske at vi blant Herrens velgjerninger finner hans tilgivelse og helbredelse (v. 3), hans befrielse fra døden (v. 4), og den barmhjertighet og kjærlighet han viser oss (v. 4). Har vi på noen måter opplevd disse i eget liv? Har vi et spesielt behov for noen av disse nå? Har det i det hele tatt falt oss inn at vi bør søke disse fra Herren – som sårt ønsker å gi dem til oss?

La oss i denne adventstiden huske alt Herren har gjort og gjør for sitt folk – deriblant oss. Be ham om å komme med den helbredelse, tilgivelse, miskunn og nåde du trenger. Ja, ”alt som i [deg] er, velsign hans hellige navn” (Sal 103,1)!"

--fra Når Lyset Stråler Frem: Advent og jul med Salmene av s. Anne Elizabeth Sweet (Oslo: St Olav forlag, 2011).  Brukt med tillatelse.

Lysetstråleromslag