Blogg

 

Jesus vår Frelser -- Jesus our Savior

Posted on

For hva består vel din frelse i, Herre, du som frelsen kommer fra, og din velsignelse hviler over ditt folk, om ikke å få i gave å kunne elske deg eller bli elsket av deg?  Derfor ville du, Herre, at Sønnen som du har ved din høyre . . . skulle kalles Jesus, det vil si Frelser, for det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder, og det finnes ikke frelse i noen annen.  Han lærte oss å elske ham fordi han elsket oss først, like til døden på korset.  Ved å elske oss og holde av oss, vakte han vår kjærlighet til seg, han som først elsket oss inntil enden.  . . . Du elsket oss først for at vi skulle elske deg.  Ikke slik å forstå at du hadde behov for å bli elsket av oss, men fordi vi ikke kunne bli det du hadde skapt oss til, om vi ikke elsket deg. 

Fra traktaten "Om å skue Gud" av Vilhelm, abbed i klosteret Sankt Theodoricus (#10).  Fra Tidebønnene I; Advent-Jul, St. Olav Forlag, 1999, s. 386.  Brukt med tillatelse.

     

Now how is it we are saved by you, O Lord, from whom salvation comes and whose blessing is upon your people, if it is not in receiving from you the gift of loving you and being loved by you?  That, Lord, is why you willed that the Son of your right hand  . . . should be called Jesus, that is to say, Savior, for he will save his people from their sins.  There is no other in whom is salvation, except him who taught us to love himself when he first loved us, even to death on the cross.  By loving us and holding us so dear he stirred us up to love himself, who first had loved us to the end. . . . You first loved us so that we might love you.  And that was not because you needed to be loved by us, but because we could not be what you created us to be, except by loving you.” 

From: William of St. Thierry, “On Contemplating God” (#10).   Trans. by Sister Penelope, CSMV.  Copyright 1977 by Cistercian Publications.  Published by Liturgical Press. Collegeville, MN.  Used with permission.