Blogg

 

Salme128 -- En "familiesalme"

Posted on

bible 2

Salme 128 er virkelig en “familiesalme”, for den feirer de velsignelser som blir til dem som frykter Herren til del. Før vi betrakter velsignelsene som listes opp i salmen, la oss først reflektere over det viktige gudfryktighetens sinnelag. La oss spørre oss selv hva som menes med gudsfrykt for oss i dag, og hvordan vi kan utvikle den i våre egne liv.

Hvis vi vender oss til Skriften, især til begynnelsen av Guds åpenbaring av seg selv til sitt folk da de utvandret og gikk gjennom ørkenen, ser vi at Gud ville at Israel skulle lære å frykte ham (2 Mos 20,20; 5 Mos 4,10; 5,29; 10,12). Dette betød å anerkjenne hans makt og styrke som Gud, og det faktum at de var hans skapninger og tjenere. Vi kan tenke på det som en følelse av aktelse og ærefrykt. Det er en måte å leve på hvor vi til enhver tid er oppmerksomme på Herren, med bevisstheten om at vi er ansvarlige overfor ham. Det betyr å virkelig ha Herren som sentrum og hjertet i livet vårt.

            Vers 3 i dagens salme fokuserer på familien til den som frykter Herren. I det gamle Israel ba man ikke bare om den velsignelse det er å få barn (husk historien om Hanna i første Samuels bok), men å få mange barn. Ja, barn og familiebånd er viktige også for oss i vårt land i våre dager.  

            Men kjennetegnes vårt familieliv av gudsfrykt? Former vi livet vårt i henhold til hans læresetninger (“vandrer på hans veier”)? Elsker vi virkelig hverandre slik Skriftene underviser oss (se Sirak 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Ef 5,21-6,4)?   

La oss i dag forplikte oss selv og våre familier til å vise vår ærefrykt og aktelse for Herren ved å følge hans veier. Tenk hvilke dype fredens velsignelser som ville bli oss til del dersom vi gjorde det!

--fra Når Lyset Stråler Frem: Advent og jul med Salmene av Anne Elizabeth Sweet, OCSO.  Oslo: St. Olav Forlag, 2012, s. 131.  Brukt med tillatelse.