Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for 2012

 1.  

  refectory cross

   

  “Ikke la noe komme foran kjærligheten til Kristus” (RB 4,21).  Jeg elsker denne setningen i Benedikts regel og finner stor visdom i den. Det er noe jeg ønsker å leve etter.

  I latin, språket som St. Benedikt brukte i sin regel, kan setningen leses på to måter: Sett ingenting foran Kristi kjærlighet, det vil si å elske Kristus - Kristus blir objektet for eller mottaker av vår kjærlighet -- eller sett ingenting foran Kristi kjærlighet, det betyr sett ingenting foran Kristi kjærlighet -- til deg, til oss alle. 

  For meg er det hverken det ene eller det andre.   Begge henger sammen.

  Er Kristi kjærlighet, både å elske Kristus og Kristi kjærlighet til deg, på toppen av listen over hva som er viktig i livet ditt? Eller kommer andre ting foran det? (Husk: Jesus sa at ingen kan tjene to herrer!)

  Hvordan finner man det ut?

  Vel, spør deg selv: Hvordan bruker jeg tiden? Hva tenker jeg mest på? Hva er viktigst i livet mitt?

  Er Kristi kjærlighet overalt på listen din?

  Ta Benedikts undervisning til hjertet i dag.  "La  ikke noe komme foran  kjærligheten til Kristus".   

  For som biskop Cyprian av Kartago skrev i det tredje århundret, satte Kristus ingenting foran oss.

  “Prefer nothing to the love of Christ” (RB 4, 21).  I love this teaching in Benedict’s Rule and I find great wisdom in it. It is something that I strive to live by.  

  In Latin, the language in which St. Benedict wrote his Rule, the text can be read in two ways:  Prefer nothing to the love of Christ, that is, to loving Christ – Christ being the object or recipient of our love.  Or, Prefer nothing to the love of Christ, that is, prefer nothing to Christ’s love – for you, for all of us.

  For me, it is not a case of one or the other – but both!

  Is the love of Christ—both your loving Christ and Christ’s love for you—at the top of the list of what is important in your life?  Or, are other things ahead of it?  (Remember, Jesus said that no one can serve two masters!)

  How does one find out? 

  Well, ask yourself:  How do I spend my time?  What do I think about the most?  What is most important in my life?

  Is the love of Christ anywhere on your list?

  Today, take Benedict’s teaching to heart: “Prefer nothing to the love of Christ.”  

  For as bishop Cyprian of Carthage wrote in the third century, Christ preferred nothing to us.