Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for 2013

 1.  

  "I bibelsk mentalitet var det å glemme Gud en alvorlig forseelse og begynnelsen på en nedadgående spiral bort fra troskap. Dersom Israel – eller vi – glemmer hva Gud har gjort, mister vi vår takknemlighet og ærefrykt. Vi tar Guds gaver så for gitt at vi forventer dem, eller enda verre ikke tar notis av dem i det hele tatt.

  I Skriften kalles vi ofte til å huske (se for eksempel 2 Mos 13,3.9). Salme 103 ber oss om å huske at vi blant Herrens velgjerninger finner hans tilgivelse og helbredelse (v. 3), hans befrielse fra døden (v. 4), og den barmhjertighet og kjærlighet han viser oss (v. 4). Har vi på noen måter opplevd disse i eget liv? Har vi et spesielt behov for noen av disse nå? Har det i det hele tatt falt oss inn at vi bør søke disse fra Herren – som sårt ønsker å gi dem til oss?

  La oss i denne adventstiden huske alt Herren har gjort og gjør for sitt folk – deriblant oss. Be ham om å komme med den helbredelse, tilgivelse, miskunn og nåde du trenger. Ja, ”alt som i [deg] er, velsign hans hellige navn” (Sal 103,1)!"

  --fra Når Lyset Stråler Frem: Advent og jul med Salmene av s. Anne Elizabeth Sweet (Oslo: St Olav forlag, 2011).  Brukt med tillatelse.

  Lysetstråleromslag

   

   

 2. adventwreath12

  Salme 27 er en vakker og tillitsfull bønn fra en som nå må vente på opplevelsen av Herrens frelse og forløsning (v. 14). Salmistens ord viser en sterk tillit til Herren – en tillit som ikke lar seg skremme av mennesker og hendelser som ellers ville ha skapt angst og frykt. Slik sett er det en tillit som fører til dyp fred. Den er grunnfestet i erfaringen av Herren som lys i uvisshetens mørke og frelse i møte med alt som truer med å skade (v. 1).

              Vers 4 avdekker salmistens dypeste lengsler: å bo i Herrens hus, i hans nærhet og å ”se” (erfare) hans elskende nærvær. Er dette også dine lengsler? I disse førjulsdagene er det mye prat om hvilke gaver vi ønsker oss. Hva er ditt hjertes dypeste lengsler? Hva ønsker vi å motta fra Herren? Det er så mye han ønsker å gi oss.

  fra boken til s. Anne Elizabeth Sweet: Når Lyset Stråler frem (St. Olav Forlag, Oslo, 2011)  -- brukt med tillatelse.

  Lysetstråleromslag