Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for February 2014

 1. Jesu ord i bergprekenen er vanskelig, spesielt disse:  «Elsk  fiendene dine . . . Be for forfølgerne dine».   Men de er veldig vis.  Jeg tror at dette er det første skrittet til å tilgi. 

  Det er veldig hardt til å tilgi noen som har mishandlet eller såret oss.  Noen ganger er det nesten umulig.  Noen ganger kan vi bare si: Jesus, jeg ønsker  å tilgi -- men jeg har ikke kapasiteten til å gjøre det nå.  Hjelp meg.

  Når vi nekter å tilgi, blir vi hardhjertet.  Vi lider på grunn av det i tillegg til smerten vi har allerede.

  Å be for en annen er å sette dem i Guds lys, i positiv energi.  Vi fokuserer på Gud, ikke smerten, ikke skaden.   Vi blir hos Gud,  i Guds lys, i positiv energi.  Det helbreder oss.

  I dag, ta det første skrittet.
     

  Jesus’ words in the sermon on the mount are difficult, especially these:  “love your enemies . . . Pray for those who persecute you.”  But they are very wise.  I believe that this is the first step in forgiving.

  It is very hard to forgive someone who has mistreated or wounded us.  Sometimes it is nearly impossible.  Sometimes we can only say: Jesus, I want to forgive but I am not there yet.  Help me.

  When we refuse to forgive, we become hardhearted.  We suffer because of it in addition to the pain we already have.

  To pray for another is to put them in God’s light, in positive energy.  We focus on God, not on the pain or injury.  We come into God’s presence, God’s light, into positive energy.  That is healing for us.

  Today, take the first step.

   

  stone path garden