Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for May 2014


 1. Ser du på Jesus som en person full av glede?  I Johannesevangeliet sier han:  «Dette har jeg sagt dere at min glede kan være i dere . . .» (Joh 15,11).   Dette sier han kvelden før han døde. Han visste at han snart skulle dø og at han ville bli henrettet.

  Hva er så denne gleden som går dypere enn frykt, enn angst, enn avvisning, enn døden?  Hvilken glede var det Jesus opplevde – han som ikke hadde noe og  som ble avvist av mange mennesker. 

  Det var gleden av å være elsket av Gud.  Jesus visste at han var elsket av Gud.  Han opplevde denne kjærligheten og han ble i den. 

  Jesus forteller oss:  «Som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere.  Bli i min kjærlighet» (Joh 15,9).  Guds kjærlighet er kilden til glede.  Ingenting kan forandre det.  

  Opplev Guds kjærlighet i ditt hjerte i dag.  Bli i den.

     

  Do you think of Jesus as a joyful person?  He says that he is in John’s Gospel:  “I have said these things to you so that my joy may be in you . . .” (John 15,11).  He says this the night before he died.  He knew that his death was near and that he would be executed.

  What is this joy that is deeper than fear, than anxiety, than rejection, than death?  What is this joy that Jesus experienced – he who had nothing; he who was rejected by many. 

  It was the joy of being loved by God.  Jesus knew that he was loved by God.  He experienced this love and he remained in it.

  Jesus tells us: “As the Father has loved me, so I have loved you; abide in my love” (John 15,9).  God’s love is the source of joy.  Nothing can change that.  Experience God’s love in your heart today.  Abide in it.