Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for June 2015

 1. «Om jeg så bare får røre ham . . . blir jeg frisk.» Så tenkte kvinnen i dagens evangelium som hadde lidd i tolv år (Markus 5,21-33).  «Om jeg så bare får røre ham . . . .»

  Hvordan visste kvinnen om Jesus?  Hadde hun hørt Jesus da han lærte?  Hadde hun vært der da han helbredet noen? Eller hadde hun bare hørt om ham fra andre mennesker?

  I hvert fall, trodde hun nå at han kunne gjøre hva ingen annen var i stand til: han kunne helbrede henne.  Hun var desperat.  Hun hadde vært hos mange leger i løpet av disse tolv år. Hun hadde brukt alt hun eide.  Ingen kunne hjelpe henne.  Faktisk, ble hun verre.  Hun hadde ingenting nå. 

  «Om jeg så bare får røre ham . . . .»  Hun visste at Jesus hadde kraft til å helbrede.  Det var ikke nødvendig at han så på henne eller sa noen ting – bare at hun kunne røre ham.  Og hun gjorde det.  Plutselig ble hun helbredet og kvitt plagen sin.

  Har du, lik kvinnen, noe som du vil bli kvitt?  Noe som har plaget deg i mange år?  Noe som ingenting hjelper mot?

  Har du hørt om Jesus?  Han har kraft til å helbrede.  Du må bare røre ham . . . i tankene dine, i hjertet ditt.  Tro på hans kjærlighet til deg . . . til deg personlig.  Tro på hans kraft.  Motta den.  

       

  «If only I can touch him . . .I will be healed.»  So thought the woman in today’s Gospel who had suffered for twelve years (Mark 5:21-33).  «If only I can touch him . . . .» 

  How did the woman know about Jesus?  Had she heard Jesus when he taught?  Had she been there when he healed someone?  Or had she only heard about him from other people?

   In any case, she now believed that he could do what no one else had been able to do:  he could heal her.  She was desparate.  She had been to many doctors in the course of twelve years.  She had spent all that she had.  No one could help her.  In fact, she had only become worse.  She had nothing now.

  «If only I can touch him . . . .»    She knew that Jesus had power to heal.  It was not necessary that he looked at her or said anything – only that she could touch him.  And she did.  Immediately she was healed and freed of her affliction.

  Have you, like the woman, something from which you would like to be freed?  Something which has plagued you for many years?  Something that no one could help?

  Have you heard about Jesus?  He has power to heal.  You must only touch him . . . in your thoughts, in your heart.  Believe in his love for you . . . for you personally.  Believe in his power.  Receive it.