Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for July 2016

 1. To ganger i søndagens evangelium, kaller Jesus Gud for «Far» -- sin Far (Lukas 11,5-13).  Jesus ber oss om å kalle Gud for «Far» -- vår Far.  Hva føler du når du hører ordet «far»? 

  Hvis forholdet ditt til faren din er eller var godt, føler du deg kanskje trygg og elsket.  Hvis det er eller ikke var  godt, kanskje du føler smerte og sinne.  «Hvor mye mer» er vår himmelske Far enn den beste jordiske far!  Hvor mye mere kjærlighet og godhet har vår himmelske far for oss.

  Hvis forholde ditt til din far på jorden er eller ikke var godt, la din himmelske Fars kjærlighet helbrede deg.  La Gud være Faren du ikke hadde.  Og husk: hvis faren din ikke var god mot deg, er det fordi han selv ble såret i livet sitt – kanskje han ikke hadde en elskende far.  Se hans smerte.  Vær barmhjertig mot ham.  Tilgi ham.

  Hellige Paulus forteller oss at vi kan kalle Gud «Abba» (Rom 8,15).  Det er et arameisk ord som betyr «pappa».   Da jeg var student i Jerusalem, hørte jeg ofte småbarn som kalte faren sin for «abba».  Jeg så småbarn som ventet på bussen som brakte faren deres hjem fra jobb.  Jeg så dem løpe mot  faren sin med utsrakte armer mens de ropte «abba, abba».  Jeg så at faren deres løftet dem opp, holdt dem og omfavnet  dem. 

  Det er det samme som Gud vil gjøre med oss.

     

  Jesus calls God «Father» two times in today’s Gospel –his Father (Luke 11,5-13).  What is more, Jesus asks us to call God «Father» -- our Father.  What do you feel when you hear the word «Father»?

  If your relationship with your Father is/was good, perhaps you feel secure and loved.  If your relationship with your Father is/was not good, perhaps you feel pain and anger.  «How much more» is our heavenly Father than even the best father on earth!  How much more love and goodness has our Heavenly Father for us.

  If your relationship with your earthly father is or was not good, let your heavenly Father’s love heal you.  Let God be the Father you didn’t have.  And remember, if your father was not good to you, it is because he himself has been wounded in life.  Perhaps he did not have a loving Father.  See his pain.  Be merciful toward him.  Forgive him.

  St. Paul tells us that we can call God «Abba» (Rom 8,15).  «Abba» is an Aramaic word which means «Daddy».  When I was a student in Jerusalem  I would see little children waiting for the bus which brought their fathers home from work.   call their father «Abba».  I would see them with outstretched arms run to their fathers as they cried, «abba, abba».  I saw their daddies lift them up and embace them.

  God wishes to do the same for us.

   konradtoddler

   

   

   

 2. seasky

  «Du gjør deg strev og uro med mange ting» (Luk 10,42).  Jesu ord i dagens evangelium (Luk 10,37-42) handler om Marta, en kvinne som hadde tatt imot Jesus i huset sitt.  Men istedenfor å lytte til Jesus, var hun travelt opptatt med «alt som skulle stelles i stand» (Luk 10,40).  Beskriver dette deg i dagliglivet?

  Ja, alt Marta gjorde var viktig.  Men hun var så opptatt at hun forsømte den ene tingen som er nødvendig i livet: å sitte ned ved Herren og lytte til hans ord.  Har du tid til å gjøre det?  Hvis ikke, må du finne tid.  Hvis ikke, forsømmer du den ene tingen som er virkelig nødvendig i livet.

       

  «You are worried and distracted by many things . . . » (Luk 10,42).  Jesus’ words in today’s Gospel are addressed to Martha, a woman who had received him into her home.  But instead of listening to what he had to say, she was very busy with all that needed to be done (Luke 10,40).    Does this describe you in daily life?

  Yes, all that Martha did was important.  But she was so busy that she neglected the one thing which is really necessary in life: to sit by the Lord and listen to his word. Do you have time to do this?  If not, you must find time.  If not, you are neglecting the one thing which is really necessary in life.