Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for June 2017

 1. «Han skal vokse, jeg skal avta.»

  Så sier Johannes Døperen  (Joh 3,30).  Vi feirer festen for Johannes Døperens fødsel den 24.juni.  Det er også sommersolvervet.  Dagene blir kortere fra nå og frem  til jul.  Det blir mindre lys. 

  Naturen snakker til oss.  Den ser frem til vintersolvervet – Jesu fødselsdag.  Jesus er verdens sant lys. 

  La oss se frem til Jesus – i alt mørket i livet vårt.  La vårt mørke avta, la hans lys øke i hjertene våre.

     

  «He must increase, I must decrease.»

  So says John the Baptist (Joh 3,30).  We celebrate the feast of the Birth of John the Baptist on June 24.  This day is also the summer solstice.  The days grow shorter from now until Christmas.  There will be less light.

  Nature speaks to us.  It looks forward to the winter solstice  at Christmas when we celebrate the birth of Jesus.  Jesus is the true Light of the world.

  Let us look to Jesus in all the darkness in our lives.  May our darkness decrease and his light increase in our hearts.

  candleflame2