Vår Retrett -- Our Retreat

(May 29, 2011)

Mother Martha

Moder Martha

Hvert år har vi en spesiell uke på retrett.  Det er en tid for mer bønn og stillhet, og litt mindre arbeid!  Vi inviterer noen til å komme og snakke med oss om klosterliv og bønn.  Dette året, hadde vi retrett 29.mai-5.juni.  Moder Martha Driscoll, abbedisse i vårt kloster i  Indonesia, veiledet retretten.  Det var en flott uke for alle og vi takker Gud for hans mange velsignelser.

Each year, we have a special week of retreat.  It is a time for more prayer and silence, and a little less work!  We invite someone to come and speak to us about monastic life and prayer.  This year, we had retreat May 29-June 5.  Mother Martha Driscoll, Abbess of our monastery in Indonesia, directed our retreat.  It was a wonderful week for all and we thank God for his many blessings.

Community, Martha

Vår kommunitet med Moder Martha.

Our community with Mother Martha.

 

Click here to return to the Nyheter - News page