VÅR PINSE TRADISJON -- OUR PENTECOST TRADITION

(May 19, 2013)

Pentecost-RM,Sheryl

Vi har mange festdags tradisjoner i klosteret. En av disse er i pinse. Vi mottar et bønnekort hvor det er skrevet en gave og en frukt av Den Hellige Ånd. (Se bloggen for Pinse!)  Disse er spesielt for oss - og vi prøver å motta gaven og bære frukten i våre liv.

Pentecost prayercards

We have many feast day traditions in the monastery.  One of these is on Pentecost.  We receive a prayer card on which is written a gift and a fruit of the Holy Spirit.  (See the Blog for Pentecost!)  These are especially for us -- and we try to receive the gift and bear the fruit in our lives.

Pentecost-RM,Eleanor

 

Click here to return to the Nyheter - News page