Velkommen Hjem! -- Welcome Home

(June 19, 2011)

Lis,MJRoma

Velkommen hjem!

Sr. Lisbeth og sr. Marjoe har vært i Roma, og på kapittel (vårt ”morgenmøte”) 19. juni delte de høydepunktene fra turen med oss.

Sr. Lisbeth er veileder for de søstrene som har gjort sine første løfter, og i Roma deltok hun på et kurs for de som er ansvarlig for nye medlemmer.

Sr. Marjoe er ansvarlig for gjestene på klosteret, og hennes tur var en gave i anledning hennes 50-årsjubileum for de monastiske løfter, som vil bli feiret 22. august.

Welcome Home!

Sister Lisbeth and Sister Marjoe have been in Rome, and at Chapter (our morning meeting) on June 19 they shared the highlights of their time in Rome with us.  

Sister Lisbeth participated in a three month course for Monastic Formators.  She directs the Sisters who have made their first vows.

Sister Marjoe is responsible for the guests at the monastery and her trip was a gift for her Golden Jubilee, 50 years of monastic life.  She will celebrate her jubilee on August 22. 

 

Click here to return to the Nyheter - News page