Søster Marjoes Gulljubileum -- Sister Marjoes Golden Jubilee

(August 13, 2011)
Lis,MJRoma
marjoe with guests

S. Marjoe (venstre; left)

S. Marjoe og gjeste/guests
Neste mandag, 22.august, feirer vår søster Marjoe sitt gulljubileum (50 års).  Hun avla sine klosterløfter for femti år siden.  De som har besøkt vårt kloster husker S.Marjoes varme velkomst og omsorgsfulle nærvær som gjestesøster.
Next Monday, August 22, our Sister Marjoe will celebrate her Golden Jubilee (50 years!) of monastic profession.   Those who have visited our monastery will remember Sister Marjoe’s warm welcome and caring presence as guest mistress.

Click here to return to the Nyheter - News page