S. Anne Elizabeth fra Tautra med andaktsbok for advent og jul

(October 22, 2011)

S. Anne Elizabeth fra Tautra med andaktsbok for advent og jul

Lysetstråleromslag

Refleksjonene i denne andaktsboken er basert på dagens responsoriumsalme, slik de er angitt i Den katolske kirkes lektionarium – et foreskrevet sett av lesninger for hver dag gjennom hele kirkeåret.

Å lese og be Salmene kan gi oss et nytt perspektiv på omstendigheter og begivenheter i livene våre. Salmenes ord er Guds ord til oss – ord Gud har gitt oss for at vi skal kunne bruke dem som egne bønner. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti” heter det i Salme 119,105. Når vi leser og ber Skriftene, bør vi gjøre denne salmistens akklamasjon til vår egen! Hvordan gjør vi Salmene til våre egne? De blir våre bønner idet vi bruker dem i bønn.

fra: www.stolavforlag.no.

Click here to return to the Nyheter - News page