Jul i Klosteret -- Christmas in the Monastery

(January 02, 2013)

Jul er en veldig spesiell tid i klosteret -- en festival av lys og fryd hvor vi feirer Kristi fødselsdag – han som er det sanne lyset av verden.  Vi pynter vårt kloster noen dager før jul -- spesielt med juletrær!  Vi har tre inne i klosteret (i vårt refektorium eller spisesal; i klostergangen og i novisiatet).  Det er det vi har inne!  Utenfor har vi to andre i de indre klosterhagene. Alle er gaver fra skogen til en venn i Åsen.

Vår julefeiring begynner med første vespers på julaften.  Vi ringer kirkeklokka etterpå, som er skikken i Norge.   Da er det tidlig til sengs, siden vi står opp for Vigiliae kl. 22.  Vigiliae er en tidebønn med lesninger fra både Det gamle testamentet og Det nye testamentet som forteller historien om frelse fra tidens begynnelse.  Historien oppfylles ved Jesus.

Vi synger julesanger før midnattsmessen.  Vi er glad for våre mange venner og naboer som kommer og feirer hos oss – selv fra Trondheim!  Alle er sammen med oss i klosteret for kirkekaffe etterpå.

Juledag begynner med bønn og tilbedelse i Kirken, etterfulgt av Laudes (Morgen Bønn), frokost og Ters eller bønn ved den tredje time. Så går vi til kjøkkenet for å lage julemiddag.

Vi har messe igjen kl 11, etterfulgt av julemiddag, så tar vi oppvasken og ber Non (bønn ved den niende timen). Da er vi mer enn klar for en tid med hvile. Vesper (kveldsbønn) er kl. 5, etterpå går vi til refektoriet for kveldsmat og for å åpne gaver.  Det er en tid for mye glede.  Alt i alt, er vår dag fylt med takknemlighet: for felleskapet, for familie og venner, og fremfor alt, for gaven av den nyfødte kongen, Kristus, Herren.

Christmas is a most special time in the Monastery -- a real festival of light and joy as we celebrate the birth of Christ who is the true Light of the world.  We decorate our monastery a few days before Christmas -- especially with Christmas trees!  We have three inside the monastery (in our refectory or dining room, in the cloister, and in the novitiate). That's inside!  Outside, we have two others in the interior gardens of the monastery.  All are gifts from the field of a friend in Åsen.

Our Christmas celebration begins with first vespers on Christmas eve.  We ring the Church bells afterwards, as is the custom in Norway.  Then it is early to bed, since we get up for Vigils at 10 p.m.  Vigils is a prayer service with readings from both the Old Testament and the New Testament which tell the story of salvation from the beginning of time.  The story is fulfilled in Jesus.

Christmas carols precede our Midnight Mass.  We are so happy that so many friends and neighbors come to celebrate with us -- even from Trondheim.  All join us in the monastery for church coffee afterwards. 

Christmas Day begins with prayer and adoration in Church, followed by Lauds or our Morning Prayer, breakfast, and Ters or prayer at the third hour.  Then we’re off to the kitchen to prepare Christmas dinner.

We have Mass again at 11, followed by Christmas Dinner, then we wash the dishes and pray Non (prayer at the ninth hour).  By then, we are more than ready for a time of rest.  Vespers (Evening Prayer) is at 5, afterwards we go to the Refectory for supper and opening our gifts.  It is a time of much joy.  All in all, our day is filled with gratitude: for community, for family and friends, and above all, for the gift of the newborn king, Christ the Lord.

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page