Nytt År i klosteret -- New Years Day in the Monastery

(January 02, 2013)

 

Vår feiring begynner på nyttårsaften med første vesper for høytiden av Maria, Guds Mor, som er 1.januar på kirkens liturgiske kalender (se bloggen for denne dagen).   Vi har Kompletorium (bønnen som ender dagen) tidlig så vi kan se kongens tale på TV, vår skikk hvert år. 

Vi går til sengs som vanlig, men blir alltid vekket av fyrverkeri kl.00!  Det er så morsomt å stå opp og se dem.  Hvilken vei skal vi se?  Vi kan se fyrverkeri på Tautra, i Frosta, i Trondheim, og i Leksvik.

Nyttårsdagen har vi Vigiliae som vanlig, etterfulgt av tilbedelse, bønn, frokost, Laudes (Morgenbønn) og Messe.  Etterpå har vi kapittel, eller vårt daglige møte.  På Nyttårs har vi et spesielt møte.  Vi har en samtale om året som har gått og også om våre håp for det nye året.

Vi har en skikk på Tautra at hvert år, ber hver og en av oss daglig for en annen søster.  Vi skriver vårt navn på en sten og tar en fra kurven.  Bønn for hverandre er viktig.  Det bygger bånd av kjærlighet for hverandre.  I klosteret trenger vi støtte av hverandre i daglig livet: i bønn, i kjærlighet, i hjelp.  Det er det samme som i en familie.  I klosteret er vi en familie!

Selvfølgelig, har vi en spesiell middag for å feire det nye året!

 

Our celebration begins on New Year’s Eve with first vespers of the Feast of Mary the Mother of God, which is January 1 on the Church’s liturgical calendar (read the blog!).  We have Compline early (the prayer that ends the day) so we can watch the King’s Speech on TV as is our custom every year.

We go to bed early as usual, but are awakened by the fireworks at midnight.  It is great fun to get up and see them – but which way to look?  We can see not only Tautras, but those in Frosta, Trondheim and Leksvik as well.

New Years’ Day we have Vigils as usual, followed by time for adoration and prayer, breakfast, Lauds (Morning Prayer) and Mass.  We have a very special chapter or morning meeting on New Years’ Day, where we share what the past year has been for us as well as our hopes for the new year.

We have a custom here at Tautra that each of us prays daily for another sister.  On New Years’ Day we write our names on a stone and then take a stone from the basket.  Praying for each other is important.  It builds the bonds of love for one another.  In the monastery, we need the support of one another in daily life: in prayer, in love and in help.  It is the same as in a family.  In the monastery, we are a family!

Of course, we have a special dinner to celebrate this New Year!

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page