Denne uken i klosteret – 8.september -- This week in the Monastery--September 8

(September 13, 2014)

I denne uken feiret vi to bursdager for s. Marjoe og s. Hanne-Maria.  I klosteret feirer vi bursdager med blomster, kort og kake.  Hver søster lager et kort til søsteren som har bursdag.  Vi setter dem ved hennes plass i refektoriet (spisesal) før frokost.  Etter kapitelet, har vi kaffe,kjeks og nøtter.  Det er en spesiell dag for alle!

Vi sa «Velkommen» til tre nye frivillige.  Lisa, fra Sveits, er 18 år gammel og tar ett år før hun begynner på en høyere lærerutdanning. Hun snakker flere språk, blant dem portugisisk.  Meri, en annen frivillig som kom til oss i juli fra Brasil, snakker bare portugisisk.  Selvfølgelig er det ingen av oss ved Tautra Mariakloster som snakker portugisisk, men to søstre snakker spansk, så vi har klart oss. Det har vært både litt vanskelig og veldig morsomt av og til.  Vi googler alle sammen! Nå er det veldig fint å ha én som kan oversette.  Lurer du på om hvordan Meri hørte om oss?  Det var fra våre cistercienserbrødre i Brasil!  Deres abbed var hos oss i fjor.  Og Lisa?  Hun fant oss på internett.  En tredje frivillig, Lieve, kom på torsdag.  Hun er fra Belgia.  Gud har velsignet oss med veldig gode hjelpere og vi er veldig takknemlige for det! (Les mer om frivillig/volontør på den siden.)

Flere har vært hos oss på retrett, en tid for stillhet og bønn.  Vi hadde to grupper som kom for å delta i tidebønn og for å se vårt besøksenter.  Alle er velkommen!

   

This week we celebrated two birthdays: S. Marjoe and S. Hanne Maria.  In the monastery we celebrate birthdays with flowers, cards, and cake.  Each sister makes a card for the sister who has a birthday.  We set them at her place in the refectory (dining room) before breakfast.  After chapter, our morning meeting, we have coffee, cookies and nuts together.  It is a special day for all!

We welcomed three new volunteers.  Lisa, from Switzerland, is 18 years old and is taking one year off before she begins higher education.  She speaks several languages, among them, Portugese.  Meri, another volunteer who came to us in July from Brazil, speaks only Portugese. Obviously none of us here at Tautra Mariakloster speaks Portugese, but two sisters speak Spanish, so we have managed.  It has been both a little difficult and very funny at times.  We all google!  Now it is great to have someone who can translate!

Are you wondering how Meri heard about us? It was from our Cistercian brothers in Brazil.  Their Abbot was with us last year.  And Lisa? She found us on the internett.  A third volunteer, Lieve, came on Thursday.  She is from Belgium.  God has blessed us with very good helpers and we are very grateful for that!. (Read more about volunteers on that page.)

Several have been with us for retreat, a time for silence and prayer.  We had three groups which came to take part in the Divine Office and to see our Visitor’s Center.  All are welcome.

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page