Denne uken i klosteret – 15.september -- This week in the Monastery--September 15

(September 27, 2014)

Av og til har vi muligheten til å se en DVD i klosteret. Forrige søndag så Flere av oss på filmen «Twelve Years a Slave».  Historien er basert på en bok laget av en mann som faktisk var slave i tolv år, sør i USA i det nittende århundre.  Mannen bodde nord i USA, men ble kidnappet og bragt til syden som en slave.  Filmen var voldsom.   Den minner oss på om hvor mange det er som i dag er offere for menneskehandel.   Vi ber for dem.  Vi ber om at menneskehandel må bli bragt til en slutt.

Denne uken, begynner vi den monastiske fasten.  Denne er foreskrevet i Benedikts regel og starter etter 14.september,festen av Korsets Opphøyelse.   Fasting er en praksis i mange religioner.  Det er en gammel praksis.  Å faste er å nekte seg selv.   Vi avholder oss fra mat som et tegn på at vi erkjenner at vi ikke lever av brød alene, men av Guds ord (Matt 4,4)  Vi erkjenner også, at det er på grunn av vår egoisme  og vår egosentrisitet at vi fornærmer Gud og andre mennesker.  Å faste kan være en bot, et tegn på vår sorg for det.    Å nekte seg selv, å faste, kan styrke oss og hjelpe oss å lage rom for Gud og andre i vårt liv.  På Tautra Mariakloster, er vår felles faste å ha suppe og brød alene til middag på fredager etter 14.september og frem til Påske (og på onsdager også i fastetid).

Våre besøkender i denne uke: Vi hadde en gruppe av femti elever fra Mosjøen videregående skole på onsdag.  Vi hadde en gruppe av voksne til Vesper på tirsdag og en annen på lørdag.  Fem voksner var her på retrett.

   

Now and then we have the possibility to see a DVD in the monastery.  Last Sunday several of us saw the film “Twelve Years a Slave.”  The story is based on a book written by a man who was a slave for twelve years in the southern United States in the nineteenth century.  The man lived in the North, but was kidnapped and brought to the South as a slave.  The film was violent.  It reminds us of how many people today are victims of human trafficking.  We pray for them.  We pray that human trafficking will be brought to an end.

This week, we begin the monastic fast.  This is prescribed in the Rule of St. Benedict and starts after September 14, the feast of the Triumph of the Cross.  Fasting is a practice in many religions.  It is an ancient practice.  To fast is to deny oneself.  We abstain from food as a sign that we recognize that we do not live by bread alone but by God's Word (Matt 4,4).  We recognize also that it is because of our egoism and our self-centeredness that we offend God and others.  Fasting can be a penance for this, a sign of our sorrow for these offenses.  To deny ourselves, to fast, can strengthen us and help us to make room for God and others in our life.  At Tautra Mariakloster, our fast in common is to have only soup and bread for dinner on Fridays after September 14 until Easter (and on Wednesdays also during Lent).

Our visitors this week: a group of fifty students from Mosjøen high school on Wednesday; a group of adults at Vespers on Tuesday and another group on Saturday.  FIve adults were here on retreat.

 

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page