Denne Uke i Klosteret – Sept 21 --This Week in the Monastery

(October 07, 2014)

Vi sa adjø til Maura, en kvinne fra Irland og en venn av våre cistercienserbrødre av Roscrea.  Hun var hos oss i én måned og sydde for oss – en stor hjelp.  To dager etter hun var tilbake i Irland, feiret hun sin åttiåttende bursdag!  Gratulerer med dagen, Maura!

Vi sa også adjø til Meri, en kvinne fra Brasil og venn av våre brødre på  Novo Mundo i Brasil som var hos oss i to måneder som volontør.

Lørdag 20. september hadde vi vårt halvårlige møte med medlemmer av Støttegruppen vår om St. Benedikts klosterregel. Vi pleier å være mellom 8 og 15 personer som møtes til foredrag en time før vår tidebønn kl.12.15, og fortsetter med foredrag og samtale etter middag, pause og nonsbønn, frem til halv fem. De to siste gangene har vi snakket om hvordan klosterets ordning av bønneliv og liturgi kan inspirere menigheter og mennesker utenfor klosteret. Det er mye spennende å lære fra St. Benedikts anbefalinger på 500-tallet. Blant annet har vi gjort den erfaring at det beriker vårt samvær å begynne – ikke med fotvask av gjestene, som var skikken den gang (se RB 53), men med at to søstre vasker hendene til gjestene mens vi leser Johannesevangeliets beretning om Jesus som vasker disiplenes føtter (kap. 13).

   

We said goodbye to Maura, a woman from Ireland and a friend of our Cistercien brothers of Mt. St. Joseph Abbey, Roscrea.  She was with us for one month and sewed for us – a great help.  Two days after she was back in Ireland, she celebrated her 88th birthday!  Happy Birthday, Maura!

We also said goodbye to Meri, a woman from Brasil and friend of our brothers at Novo  Mundo in Brazil who was with us for two months as a volunteer.

On Saturday, September 20, we had our semi-annual meeting with members of our Support Group  on St. Benedict’s Rule.  We are usually between 8-15 people who meet for a lecture an hour before Sext at 12:15, and continue with lecture and discussion after dinner, a break, and None, until 4:30.  The last two meetings we have talked about how the monastery’s  arrangement of prayer and liturgy can inspire people outside of the monastery.  It is very exciting to learn from St. Benedict’s 5th century teachings and wisdom.  Among other things, we have had an enriching experience at the beginning of our meeting – not with the footwashing of the guests, as was the custom at that time (see RB 53), but with two of the sisters washing the hands of the guests while we read the account of Jesus washing the disciples feet in John 13.

 

Click here to return to the Nyheter - News page