Oktober i klosteret -- October in the Monastery

(November 13, 2014)

Vi har en ny postulant! Når noen ønsker å bli nonne i et kloster, så begynner man som postulant. Renata, som er trettifem år gammel og kommer fra Polen, trådte inn i klosteret den 4.oktober.  I fjor, var hun her som frivillig. I vår var hun observatør i tre måneder.  En «observer» bor inne i klosteret for å se om hun er kalt til å bli nonne. 

31.oktober, sa vi velkommen til Lieve fra Belgia.  Hun er også tretti-fem år gammel.  Hun vil være en «observer» i klosteret i tre måneder.  Tidligere hadde hun også vært en frivillig hos oss.

På begynnelsen av oktober, hadde vi vår årlige fellesretrett (i én uke).  Veilederen var Dom Brendan Freeman, OCSO, forhenværende abbed av New Melleray abbedi  (USA).  Han har besøkt Tautra Mariakloster flere ganger og har vært en venn i mange år.  Han hadde étt foredrag hver dag.  Søstrene arbeider ikke under retrett slik at vi har mer tid for bønn.

Medlemmer av studentgruppen Albert Magnus fra Trondheim kom én helg på retrett.Vi hadde mange andre gjester som var her på retrett også i løpet av måneden og mange som kom for å se kirken vår og be med oss.  Alle er alltid velkommen!

   

We have a new postulant!  A postulant is someone who is at the beginning of her monastic journey.  Renata is 35 years old and comes from Poland.  She entered on October 4.  She had been a volunteer at Tautra Mariakloster last year and was an “observer” for 3 months this past spring.  An observer is someone who lives inside the monastery as she discerns whether she is called to become a nun.

On October 31, we welcomed Lieve from Belgium.  She is also 35 years old.  She will be an observer in the monastery for three months.  She had been a volunteer with us earlier.

At the beginning of October, we had our annual community retreat (one week).  Dom Brendan Freeman, OCSO, former abbot of New Melleray Abbey (USA) was the retreat director.  He has visited Tautra Mariakloster several times and has been a friend for many years.  He gave one lecture each day.  The Sisters do not work during retreat so that we have more time for prayer.

Members of the Albert Magnus student group from Trondheim came one weekend on retreat.  We had many other guests who were here on retreat in the course of the month also as well as many others who came to see our Church and join us for prayer.  All are always welcome!

 

 

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page