Vår nye novise -- Our New Novice

(July 10, 2015)

Gratulerer til s. Renata Maria, vår nye novise.  Hun fikk cistercienser drakk på høytiden av Kristi Legeme og Blod, 7.juni 2015. 

renatareceiveshabit 

Novisetiden varer fra 2-2 ½ år,  I løpet av denne tiden, vil s. Renata studiere Sankt Benedikts regel og historien om vår cistercienserorden.  I tillegg, skal hun studiere de monastiske løftene som hun skal avlegge på slutten av novisetiden.   Hun trådte inn i klosteret 4.oktober, 2014.

   

Congratulations to Sister Renata Maria, our new novice.  She received the Cistercian habit on the Solemnity of Christ’s Body and Blood, June 7, 2015.

renatain habit 

The novitiate lasts from 2-2 ½ years.  During this time, Sister Renata will study the Rule of St. Benedict and the history of our Cistercian order.  In addition, she will study the monastic vows which she will make at the end of the novitiate.  She entered the monastery on October 4, 2014.

 novisiat2015

Vår novisiat: s. Rafael, s. Renata Maria, postulant Lieve

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page