Vår nye novise -- Our New Novice

(September 29, 2015)

 

29.september, ble vår postulant Lieve Goris kledd i cistercienser nonnedrakt og begynte sitt novisiat på Tautra Mariakloster.  Novisiatet er et to år periode for forberedelse for første løfter.  Lieve trådte inn i klosteret 8.mars,2015.  I de foregående månedene, var hun en frivillig på klosteret.  Symbolsk av dette nye kallet, fikk hun et nytt navn: Elia, etter profeten.  Vi ber at som ham, skal vår Elia høre Guds stemme i «lyden av skjør stillhet» under hennes novisiat (se 1 Kong 19,12).

Lieve receives habit

 

     

On September 29, our postulant Lieve Goris was clothed in the Cistercian habit and began her novitiate at Tautra Mariakloster.  The Novitiate is a two year period of preparation for first vows.  Lieve entered the monastery on March 8, 2015.  She was a volunteer at the monastery for several months last fall.  She received a new name as a symbol of this new state or call: Elia, after the prophet Elijah.  We pray that like him, our Elia will hear God’s voice (see 1 Kings 19,12).

 2015-09-29 08.21.34

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page