En tid for lectio og studium -- A time for lectio and study

(January 28, 2016)

Lectio, den bønnefulle lesningen av Bibelen, som er Guds ord til oss personlig, er en viktig del av  cistercienserlivet vårt.   Sankt Benedikt forteller oss i hans regel at vi skal ha tid til det hver dag (RB 48).  På Tautra Mariakloster, bruker vi minst tretti minutter til Lectio om morgenen og etter kveldsmaten før kompletorium, som Benedikt også befaler (RB 42,5-7).  Hver onsdag etter middag, har vi en «lectio ettermiddag» hvor vi leser eller studerer noe som vil hjelpe oss til å få et dypere forhold til Gud.

Januar er en spesiel måned på Tautra Mariakloster hvor vi har mer tid for lectio og studium. (Vi kan gjøre det fordi gjestehuset vårt og besøkssenteret  er stengt så vi får litt mere fritid.)  Hver mandag, onsdag og fredag har vi en «lectio ettermiddag.»  Hver søster har et spesielt «studium» som hun velger for denne måneden.    Deretter, forteller vi hverandre om det. Vi er veldig takknemlige for denne spesielle måneden!

lectioannie

   

Lectio, the prayerful reading of the Bible as God’s Word to us personally is an important part of our Cistercian life.  St. Benedict tells us in his Rule that we should have times each day for this (RB 48).  At Tautra Mariakloster, we spend at least thirty minutes each day for Lectio in the morning.  Also, we have time for it after supper, before Compline, as Benedict also prescribes (RB 42,5-7).  Every Wednesday afternoon, we have a “lectio afternoon” when we read or study something which will help us have a deeper relationship with God.

January is a special month at Tautra Mariakloster when we have more time for lectio and study.  (We can do this because our guest house and visitor center are closed and we have more free time.)  Every Monday, Wednesday and Friday we have a “lectio afternoon.”  Each sister has a special study project that she chooses for the month.  Afterwards, we tell one another about it.  We are very grateful for  this special month.

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page